Lidhje: MAS | UPT | FGJM | Deklarata e Bolonjës Doktorata-FGJM |


Stafi i Departamentit dhe aktivitete të ndryshme

Photo 1

Tetor 2009

Kongresi i 3-të Ballkanik i Minierave, Izmir, Turqi

Photo 2

Tetor 2008

Gjatë vizitës në tunelet Kalimash

Back to top

fig1
Tunel 1
Tunel 2
Tunel 3