Lidhje: MAS | UPT | FGJM | Deklarata e Bolonjës Doktorata-FGJM |


Mirësevini në Departamentin e Inxhinierisë së Burimeve Minerare

Fakulteti

  Përgjegjësi i Departamentit: Prof.Asoc.Dr. Aida Bode

  Grupet Mësimore Kërkimore

   Për më tepër informacion dërgoni e-mail në:   korini@yahoo.com

Të reja:

1. Diplomat Sezoni i Verës 2018-2019:

Afati i dorëzimit të Projekt Diplomave për mbrojtje në sezonin e verës është data 10 korrik 2019.

Mbrojtja e Diplomave është parashikuar të zhvillohet më 23 korrik 2019.

2. Diploma Master Shkencor
    "Inxhinieri GIS dhe Modelim Minerar"

3. Marrëveshje Gjuha e Huaj:

Marrëveshja ECI (Cambridge)
Marrëveshja British Council (APTIS)
Marrëveshja TOEFL - TOEIC