Lidhje: MAS | UPT | FGJM | Deklarata e Bolonjës Doktorata-FGJM |


Mirësevini në Departamentin e Inxhinierisë së Burimeve Minerare

Fakulteti

  Përgjegjësi i Departamentit: Prof.Asoc.Dr. Aida Bode

  Grupet Mësimore Kërkimore

   Për më tepër informacion dërgoni e-mail në:   korini@yahoo.com

Të reja:

1. Rregjistrimi në Programet e Studimit Master 2019-2020:

Programet e ofruara, kuotat, kriteret, aplikimi dhe rregjistrimi

2. Diploma Master i Shkencave
    "Inxhinieri GIS dhe Modelim Minerar"


3. Diploma Master i Shkencave
    "Inxhinieri Miniere dhe Markshajderi"

4. Marrëveshje Gjuha e Huaj:

Marrëveshja ECI (Cambridge)
Marrëveshja British Council (APTIS)
Marrëveshja TOEFL - TOEIC