Lidhje: MAS | UPT | FGJM | Deklarata e Bolonjës Doktorata-FGJM |


Mirësevini në Departamentin e Inxhinierisë së Burimeve Minerare

Fakulteti

  Përgjegjësi i Departamentit: Prof.Asoc.Dr. Skënder Lipo

  Grupet Mësimore Kërkimore

   Për më tepër informacion dërgoni e-mail në:   korini@yahoo.com

Të reja:

1. 1st Western Balkans Conference
    3-4 October 2018

2. Në vijim mund të shkarkoni faturat e pagesës së tarifave të shkollimit (2017-2018), sipas viteve dhe cikleve:

Fatura - viti i parë Bachelor
Fatura - viti i dytë Bachelor
Fatura - viti i tretë Bachelor

Fatura - viti i parë Master Profesional - K-1
Fatura - viti i dytë Master Profesional - K-3
Fatura - viti i Parë Master Shkencor - K-1

Faturat - viti 1,2,3 Bachelor Përsëritësit

3. Marrëveshje Gjuha e Huaj:

Marrëveshja ECI (Cambridge)
Marrëveshja British Council (APTIS)
Marrëveshja TOEFL - TOEIC