Lidhje: MAS | UPT | FGJM |

Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave

Doktorata "Gjeoshkencat, Burimet Natyrore dhe Mjedisi"

Doktorata "Gjeoshkencat, Burimet Natyrore dhe Mjedisi" Doktorata "Gjeoshkencat, Burimet Natyrore dhe Mjedisi"
Lista e doktorantëve - Viti akademik 2010 - 2011

Nr Emri Mbiemri
Diploma Fusha
E-mail
1
 Oltion Fociro
 Informatike
 Gjeoinformatike
 oltion.fociro@gmail.com
2
 Monika Hoxhaj
 Mekanike
 Gjeomjedis
 burba.monika@gmail.com
3
 Vladimir Puka
 Shpim i Puseve/Nxjerrje
 Gjeomjedis, Burimet e Energjise
 vpuka.tetrooil@gmail.com
4
 Majlinda Sina
 Gjeologji /Inxh.Gjeol. Gjeotek.hidro
 Gjeologji Inxhinierike
 mmecaj@yahoo.com
5
 Besnik Ago
 Inxh.Gjeol / Gjeol.Inxh.Hidro
 Gjeomjedis
 besiago@live.com
6
 Erald Silo
 Inxh.Gjeofizike
 Gjeofizikë
 erald_silo@yahoo.com
7
 Emiriana Xhaferri
 Inxh.Gjeol./Gjeoinformatik
 Gjeologji / Gjeoinformatike
 emirianaxh@hotmail.com
8
 Ramiz Balla
 Miniera
 Gjeoinxhinieri
 ramizballa@yahoo.com
9
 Jorgaq Thanasi
 Miniera
 Gjeoinxhinieri
 jorgothanas@yahoo.com
10
 Shkelqim Bozgo
 Nxjerrje Nafte
 Burimet e Energjise
 shbozgo@ere.gov.al
11
 Megi Rusi
 Inxh.Gjeol./Gjeo.Inxh.Hidro
 Inxhinieri Gjeologjike
 megirusi@yahoo.com
12
 Agim Ymeri
 Gjeologji
 Inxhinieri Gjeologjike
 engymeri@hotmail.com


   Për më tepër informacion dërgoni e-mail në:   korini@yahoo.com