Lidhje: MAS | UPT | FGJM | Deklarata e Bolonjës Doktorata-FGJM |


Mirësevini në Departamentin e Inxhinierisë së Burimeve Minerare

Fakulteti

  Përgjegjësi i Departamentit: Prof.Asoc.Dr. Skënder Lipo

  Grupet Mësimore Kërkimore

   Për më tepër informacion dërgoni e-mail në:   korini@yahoo.com

Të reja:

1. Pranimet në Programet Master 2018-2019 në FGJM

- Kuotat për programet e studimit Master dhe Procedura e aplikimit

- Kriteret e pranimit në programet e studimit Master

2. 1st Western Balkans Conference
    3-4 October 2018

3. Marrëveshje Gjuha e Huaj:

Marrëveshja ECI (Cambridge)
Marrëveshja British Council (APTIS)
Marrëveshja TOEFL - TOEIC