Lidhje: MAS | UPT | FGJM | Deklarata e Bolonjës Doktorata-FGJM |


Mirësevini në Departamentin e Inxhinierisë së Burimeve Minerare

Fakulteti

  Përgjegjësi i Departamentit: Prof.Asoc.Dr. Skënder Lipo

  Grupet Mësimore Kërkimore

   Për më tepër informacion dërgoni e-mail në:   korini@yahoo.com

Të reja:

1. Pranimet në Programet Master 2017-2018

- Kuotat për programet e studimit Master
- Kriteret e pranimit në programet e studimit Master

2. Pranimet në Bachelor FGJM 2017-2018

Përzgjedhja e kandidatëve UPT
Koeficientët e shkollave të mesme për rregjistrim në FGJM
VKM 346 - Kriteri i notës mesatare
Udhëzim Nr.15 MAS mbi procedurat

3. Marrëveshje Gjuha e Huaj:

Marrëveshja ECI (Cambridge)
Marrëveshja British Council (APTIS)
Marrëveshja TOEFL - TOEIC

4. Në vijim mund të shkarkoni faturat e pagesës së tarifave të shkollimit, sipas viteve dhe cikleve:

Fatura - viti i parë Bachelor
Fatura - viti i dytë Bachelor
Fatura - viti i tretë Bachelor

Fatura - viti i parë Master Profesional - K-1
Fatura - viti i parë Master Profesional - K-2
Fatura - viti i dytë Master Profesional - K-3
Fatura - viti i dytë Master Shkencor - K-3

5. Në Tetor 2017 në PRIJEDOR, REPUBLIC OF SRPSKA, Bosnia and Herzegovina mbahet Kongresi 7-të Ballkanik i Minierave.

Për më shumë:

http://balkanmine2017.com/